Vi kan tilbyde

Overblik – plan – handling –  også når bølgerne går højt…

Vi arbejder konkret og praktisk, og kan også hjælpe med at få tingene gjort.
Resultaterne er det, der tæller. Du skal både kunne mærke og se, at det virker. Det må ikke gøres for kompliceret. Derfor er der brug for praktisk erfaring, enkle værktøjer og metoder tilpasset din situation.

Som virksomhedsejere gennem en lang årrække har vi et godt kendskab til udfordringerne i ”en-mands”, helt små og mindre virksomheder – vant til at “have hånden på kogepladen”.

Vi tilbyder sparring, deltagelse i møder, og løsning af ad hoc opgaver hos dig eller eksternt inden for:

 • Udvikling af ledelse, administration, økonomistyring, salg og forretningsorientering.
 • Opfølgning på økonomien, udviklingsopgaver eller forbedringsplaner.
 • Skabe forståelse for bogføring/økonomi som styringsredskaber. Et svært eller for nogle direkte uinteressant område.
 • Handlingsorienteret ledelseshjælp, fx ved manglende overblik, uventet vækst, sygdom, krise eller andre akutte situationer.
 • Turnaround-forløb – hvis en anden vej er nødvendig for at komme videre.
 • Bestyrelsesarbejde både som formand eller medlem, men også hjælp til etablering af bestyrelse.
 • Deltagelse i advisory boards eller neutral part i virksomhedens ejer-/leder-/styregruppe.
 • Tilførsel af flere ejere, sammenlægning med en anden virksomhed, muligt generationsskifte.
 • Overvejelser om forpligtende samarbejder med kolleger, sammenlægning af virksomheder, opkøb og lignende.
 • Ændring eller ophør med fælles ejerskab.
 • Deltagelse og/eller forberedelse til møder med fx revisor, advokat, bank for optimering af ekspert-rådgivning.

Rodfæstet erfaring udviklet gennem mange år – mere styrke og grokraft.