Lillian Abildgaard

Oprindelig uddannet korrespondent i engelsk og tysk med spanskkundskaber efter et toårigt ophold i Sydamerika. Sprog er suppleret med merkonomkurser i markedsføring, regnskab/økonomi og organisation. Som direktionssekretær i mindre og store virksomheder har mit ansvar været bl.a.  indføring af ny teknologi, oplæring af elever og personaleansættelse.

Sundhedssystemet opgav mig, da jeg blev syg som ganske ung. Det førte mig over og ind i den alternative/komplementære branche, hvor jeg fik den for mig rigtige hjælp.

Begrebet holistisk – at se det hele menneske som krop, psyke og ånd blev et nøgleord for det spor, jeg siden valgte. Dertil vigtigheden i at tage udgangspunkt i den enkelte – medicin for den ene kan være gift for den anden.

Det har siden 1979 ført til uddannelser og kurser inden for en lang række fagområder (læs på behandling/samtale) – fra 1991 som selvstændig terapeut, foredragsholder og underviser i ind- og udland. Gennem 12 år drev jeg sammen med min mand Holbrogaard, kur- og rekreationssted på Sydfyn. Det fungerer i dag som opholdssted for sårbare børn.

Næste fase af privat- og arbejdsliv er med udgangspunkt i Baunemosevej 7 (Læs mere her). Bygningerne giver såvel gode klinikker som opholdsrum, og de knap 40.000 kvm have og mark sikrer friske råvarer til køkkenet og frisk luft og motion til os og andre interesserede (se lægeurtehaven Hildegards Have).

Stor interesse for verdens kulturer og religioner har resulteret i omfattende rejseaktivitet og en uddannelse som Cand. mag. i religion og oldtidskundskab.